Jāzepa Vītola Starptautiskais vokālistu konkurss
 
Nolikums
Pieteikums

Konkursā var piedalīties dziedātājas, kuras dzimušas ne agrāk kā 1973. gada 28. martā, un dziedātāji, kuri dzimuši ne agrāk kā 1971. gada 28. martā.

Pieteikumu par piedalīšanos konkursā lūdzam iesniegt līdz 2004. gada 15. janvārim konkursa Rīcības komitejai - Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364.

Pieteikumam jāpievieno:
1. Pieteikuma veidlapa;
2. Pases kopija;
3. Dokuments par muzikālo izglītību (kopija vai noraksts);
4. Radošā biogrāfija;5. Fotogrāfija (13x9 cm).

Konkursa kandidātiem līdz 2004. gada 15. februārim tiks paziņots par viņu ieskaitīšanu vai neieskaitīšanu konkursa dalībnieku sastāvā.

Finanšu noteikumi

Dalībmaksa 50 eiro apmērā jāiemaksā Rīcības komitejai konkursa dalībnieku reģistrācijas laikā. Ja kandidāts konkursā nepiedalās, dalībmaksa netiek atmaksāta.

Rīcības komiteja apmaksā viesnīcu konkursa III kārtas dalībniekiem. Konkursantiem, kuri pēc žūrijas lēmuma nepiedalās konkursa II un III kārtā, bet vēlas būt konkursa klausītāji, tiek nodrošināta viesnīcas rezervēšana, bet apmaksa jāveic pašiem. Ceļa izdevumus Rīcības komiteja neapmaksā.

Konkursa programma:

I kārta

1. 17. vai 18. gadsimta komponista ārija no operas, kantātes vai oratorijas.

2. Viena no sešām tālāk minētajām Jāzepa Vītola dziesmām: Laimīte, Klausies, spulgacīt, Sapņu tālumā, Aizver actiņas un smaidi, Mana kokle, Man prātā stāv vēl klusā nakts. (Dziesmas atļauts transponēt.)

3. Tās valsts komponista dziesma, kuru pārstāv konkursa dalībnieks.

4. 19. vai 20. gadsimta komponista operas ārija.

II kārta

1. Viena no Jāzepa Vītola, Emīla Dārziņa, Alfrēda Kalniņa vai Jāņa Mediņa dziesmām pēc izvēles. (Dziesmas atļauts transponēt.)

2. Dziesmu cikls vai cikla daļa, vai arī viena komponista vairākas dziesmas (ilgums 14-16 minūtes).

3. Izvērsta operas ārija.

III kārta

Divas operas ārijas, no kurām viena var būt no I kārtas 4. punktā minētā vai II kārtas repertuāra.

Piezīmes:
1. Visi skaņdarbi jādzied oriģinālvalodā.
2. I un II kārtā Jāzepa Vītola dziesma nedrīkst atkārtoties.
3. III kārtas nošu materiālus (partitūru, orķestru balsis) lūdzam saskaņot ar Rīcības komiteju līdz 2004. gada 15. janvārim.

Konkursa norise

Konkurss notiek trijās kārtās.

Uz II kārtu izvirza ne vairāk kā pusi no kopējā dalībnieku skaita, uz III kārtu - ne vairāk kā 6 dalībniekus.

III kārta notiek Latvijas Nacionālajā operā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri.

Konkursa dalībnieku uzstāšanās kārtību nosaka izloze, kas saglabājas līdz konkursa beigām. Konkursa laureātiem bez honorāra jāpiedalās noslēguma koncertā.

vairāk >>

Godalgas

Grand Prix 5000 eiro
Pirmā prēmija 3000 eiro
Otrā prēmija 2000 eiro
Trešā prēmija 1000 eiro
Pārējie III kārtas dalībnieki saņem prēmijas 500 eiro. Ar 500 eiro tiek prēmēts labākais koncertmeistars.

Konkursa godalgoto vietu laureātiem pēc Latvijas Nacionālās operas mākslinieciskās vadības izvēles tiks piedāvāta iespēja uzstāties Latvijas Nacionālās operas izrādē atbilstoši repertuāra iespējām vai sniegt koncertu Latvijā pēc Latvijas valsts koncertaģentūras Latvijas Koncertdirekcija izvēles.