Norise :: Jazeps Vitols International Vocal Competition ::

Konkursa norise

Svētdiena, 14. jūnijs – JVLMA

9.00 – 10.30 – Konkursa dalībnieku reģistrācija

10.30 – 17.10 – konkursa dalībnieku mēģinājums Lielajā zālē

19.00 – Konkursa Atklāšanas koncerts un uzstāšanās kārtības izloze

 

Pirmdiena, 15. jūnijs – JVLMA

Konkursa I kārta

11.00 – 13.20 (dzied konkursa dalībnieki ar kārtas numuru 1 – 6)

13.20 – 14.30 – pusdienu pārtraukums

14.30 – 17.00 (dzied konkursa dalībnieki ar kārtas numuru 7 – 13)

 

Otrdiena, 16. jūnijs – JVLMA

Konkursa I kārta

11.00 – 13.20 (dzied konkursa dalībnieki ar kārtas numuru 14 – 19)

13.20 – 14.30 – pusdienu pārtraukums

14.30 – 17.00 (dzied konkursa dalībnieki ar kārtas numuru 20 – 26)

19.00 – Konkursa I kārtas rezultātu paziņošana

 

Trešdiena, 17. jūnijs – JVLMA

Konkursa II kārta

10.00 – 13.20 (dzied 6 konkursa dalībnieki izlozes secībā)

13.20 – 14.30 – pusdienu pārtraukums

14.30 – 18.10 (dzied 7 konkursa dalībnieki izlozes secībā)

20.00 – Konkursa II kārtas rezultātu paziņošana

 

Ceturtdiena, 18. jūnijs

12.00 - 13.00 Žūrijas tikšanās ar dalībniekiem, kuri nav iekļuvuši finālā

13.00 - 14.00 Pusdienu pārtraukums

14.00 - Ekskursija pa Rīgu (pēc izvēles)

 

Piektdiena, 19. jūnijs – LNO

11.00 - 14.00 Konkursa III kārtas mēģinājumi ar orķestri

19.00 -  DĀRGAKMEŅI - konkursa fināls un laureātu apbalvošana

piedalās finālisti, LNO orķestris, diriģents Mārtiņš Ozoliņš, režisors Uģis Brikmanis