I kārta :: Jazeps Vitols International Vocal Competition ::

I kārta

I kārta (nepārsniedzot 20 min. Ja dalībnieks pārsniedz norādīto laika limitu, žūrijai ir tiesības priekšnesumu pārtraukt) – 4 skaņdarbi

  • 17. vai 18. gadsimta komponista ārija no operas, kantātes vai oratorijas.
  • Viena no tālāk minētajām Jāzepa Vītola dziesmām (dziesmas atļauts transponēt):

Aizver actiņas un smaidi (J. Poruka dzeja), Bakhanteņu dziesma (Aspazijas dzeja), Biķeris miroņu salā (J. Poruka dzeja), Jūras meita un saules vainadziņš (E. Stērstes dzeja), Klausies, spulgacīt! (E. Zeibota dzeja), Laimīte (K. Jēkabsona dzeja), Laimīte zaļumos (F. Bārdas dzeja), Man prātā stāv vēl klusa nakts (Valda dzeja), Mana kokle (M. Johansona dzeja), Maria (A. Brigaderes dzeja), Mirdzas dziesma (Aspazijas dzeja), Orhidejas sapnis (F. Bārdas dzeja), Piano (K. Skalbes dzeja), Pie tava augstā baltā loga (J. Poruka dzeja), Sapņu tālumā (Aspazijas dzeja), Satumsa nakts (A. Saulieša dzeja), Smejošie ūdeņi (A. Frīdenberga dzeja), Tevi mīlēju (J. Purkalīša dzeja), Vējš (K. Skalbes dzeja), Zvaigznes (J. Jaunsudrabiņš), Zvejnieces dziesma (F. Bārdas dzeja).

Nošu lejupielāde

  • Tās valsts komponista dziesma, kuru pārstāv konkursa dalībnieks.
  • 19. vai 20. gadsimta komponista operas ārija.