Finanšu noteikumi :: Jazeps Vitols International Vocal Competition ::

Finanšu noteikumi

Reģistrācijas maksa EUR 30.00 apmērā jāiemaksā bankā līdz 2015. gada 1. martam. Ja pretendents nav izvirzīts dalībai konkursā, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

Dalības maksa konkursā EUR 50.00 apmērā jāiemaksā bankā līdz 2015. gada 1. maijam.

Nepiedalīšanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

Maksājuma rekvizīti:

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
K. Barona iela 1, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. LV90000028796
Valsts kase
TRELLV22
Konta Nr. LV97 TREL 9154 3910 0000 0

Ceļa izdevumus un uzturēšanos apmaksā konkursa dalībnieks. Konkursa rīkotāji piedāvās viesnīcu sarakstu, kuras ir rīkotāju sadarbības partneri.

Savlaicīgas formalitāšu nenokārtošanas gadījumā dalībai konkursā tiek uzaicināts cits dalībnieks no iepriekš priekšatlasē neizvirzītajiem kandidātiem.

Visiem konkursa dalībniekiem tiek nodrošināts 20 min. akustiskais mēģinājums JVLMA Lielajā zālē izlozes secībā. III kārtai izvirzītajiem dalībniekiem tiek nodrošināts mēģinājums Latvijas Nacionālajā operā ar LNO orķestri.

Ja dalībnieks ir pieteikumā norādījis koncertmeistara nepieciešamību, konkursa I kārtai viņam tiek nodrošināts 1 mēģinājums ar koncertmeistaru – 20 min. akustiskais mēģinājums JVLMA Lielajā zālē un 10 min. mēģinājums konkursa dienā mēģinājumu telpā. Ja dalībnieks tiek izvirzīts uz II kārtu, viņam tiek nodrošināts 30 min. mēģinājums ar koncertmeistaru mēģinājumu telpā.